Zrealizowane projekty:

Zadanie Długość Średnica Termin
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie na osiedlu Słocina 3 260m PCV 200-315 06/2016-09/2016
Budowa infrastruktury technicznej na terenie SSE Euro Park Mielec
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg

502,6m
484m
964,9m

Betonowa 600-1200
PCV 200-315
PE 160-225
09/2015-02/2016
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zmiennica i Górki, Gmina Brzozów 28 851m PCV 160-250 08/2014-01/2016
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głogów Małopolski 3 686m PCV 160-250 07/2015-11/2015
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg

1753m
2268m

Kamionka 200
PE 90-315
08/2014-05/2015
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Lubenia. 47 341m PE 32-250 08/2012-08/2013
Budowa sieci wodociągowej w gminie Sokołów Młp 14 433m PE 40-400 08/2012-06/2013
Budowa sieci wodociągowej w m. Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko 17 820 PE 63-160 11/2011-02/2013
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie 
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg

3 716m
3 074m
2 993m

PCV 200-800
PCV 160-200
PE 63-225
07/2010-01/2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nienadówka i Turza, gmina Sokołów Młp 46 914 PCV 160-200 09/2009-11/2011
telefon: 512-359-239, 501-455-463
email: rokan@wp.pl Rokan.pl